F E L H Í V Á S ! A büki Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézményben történő bölcsődei beíratásra

F E L H Í V Á S !

 A büki Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézményben történő bölcsődei beíratásra

 

F E L H Í V Á S !

 

A büki Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetést Ellátó Intézményben

történő bölcsődei beíratásra

9737 Bük, Széchenyi u. 23. Tel.: 94/558-456

 

Bük Város Önkormányzata az általa 2017. szeptember 1-jétől létesített bölcsődébe az alábbi beíratási időpontokat határozza meg:

       2017. augusztus 17. (csütörtök) 8-16 óráig,

         2017. augusztus 21. (hétfő) 8-16 óráig,

A beíratás helye: Bük, Széchenyi u. 23.

 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a bölcsőde a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható.

A bölcsődébe Bük városban lakóhellyel rendelkező gyermek vehető fel, akinek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

 

A bölcsődei igénybevételre irányuló kérelmet – 2017. szeptember 1. napjától történő felvételhez – a szolgáltatást nyújtó intézmény vezetőjéhez kell benyújtani. A határidőn túl benyújtott kérelmeket az intézmény vezetője előjegyzésbe veheti. A felvételi kérelmet az intézményvezetőnél lehet kérni.

 

Kérjük a szülőket, hogy hozzák magukkal a beiratkozáshoz:

·       a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót/anyakönyvi kivonatot és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

·       a szülő/szülők/törvényes képviselő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

·       a gyermek TAJ kártyája

·       gyermekorvosi igazolás a bölcsődei ellátás igénybevételéhez – a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható (három napnál nem régebbi);

·       amennyiben a szülők munkavégzésre való tekintettel kérik a bölcsődei elhelyezést, úgy mindkét szülő esetében munkáltatói igazolás a keresőtevékenység végzéséről, a munkába állás időpontjáról és a munka napi időtartamáról;

·       vállalkozó esetében nyilatkozatot arról, hogy a munkavégzés napi hány órában történik;

·       Munkáltatói igazolás hiányában szándéknyilatkozatot arról, hogy a szülőt a munkáltatója mikor kívánja alkalmazni,

·       a szülő tanulói/hallgatói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást;

·       az illetékes munkaügyi kirendeltség igazolását a munkaerő-piaci képzésen való részvétel tényéről, idejéről;

·       a szülő betegsége esetén orvos által kiállított igazolást arról, hogy a szülő orvosilag igazolt állapota a gyermek napközbeni ellátását egyáltalán nem vagy csak részben tudja biztosítani;

·       egyedülálló szülő esetében a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról,

·       amennyiben gyermeke rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, ill. hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű, úgy az ezt igazoló jegyzői határozat.

·       Az igazolások egy hónapnál régebbiek nem lehetnek a beíratás időpontjához viszonyítva.

                                                                                

A felvétel rendje:

1.     Az intézményben négyszeri étkezést lehet igénybe venni (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna), az étkezést igényelni a beiratkozáskor az intézményvezető által átadott nyomtatványon lehet.

2.     A bölcsődei felvételről az intézmény vezetője dönt. A döntésről az intézmény 2017. augusztus 25-ig értesíti a szülőket.

Az intézmény vezetője a bölcsődei felvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással és a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Amennyiben a felvételt nyert gyermek szülője nem veszi át vagy az értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül nem jelentkezik, az intézmény a férőhelyet nem tudja tovább biztosítani, ezért a szülői kérelem várólistára kerül.

Ha a szülő (törvényes képviselő) az intézményvezető döntését vitatja, akkor az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz (Bük Város Önkormányzatához) fordulhat. A kérelmet illetékmentesen a Csodaország Óvoda, Bölcsőde és Közétkeztetési Intézmény vezetőjénél (9737 Bük, Széchenyi u. 23.) nyújthatja be. Az intézményvezető a szülő kérelmét – az ügy összes iratanyagával és háttér-információjával együtt – 8 napon belül továbbítja a fenntartóhoz. Amennyiben a felvételi kérelmet - férőhelyhiány miatt - nem lehet teljesíteni, úgy az intézményvezető felhívja a szülő figyelmét arra, hogy a gyermeke jelentkezési lapja "várólistára" kerül, és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról a szülőt haladéktalanul értesíti.

3.     A felvételi körzet: Bük Város közigazgatási területe.

4.     Az újonnan felvett gyermekeket 2017. szeptember 1-jétől, folyamatosan fogadja az intézmény. Jelentkezés év közben is folyamatosan lehetséges.

 

Minden bölcsődei ellátás megkezdésekor az intézmény vezetője a szülővel (törvényes képviselővel) megállapodást köt az:

·       ellátás várható időtartamáról,

·       a fizetendő étkezési és a személyi/gondozási térítési díj mértékéről, a fizetésre vonatkozó szabályokról,

·       a szolgáltatások formájáról, módjáról.

 

Bük, 2017. augusztus 10.

                                                                                                    Dr. Tóth Ágnes s.k.

                                                                                      Büki Közös Önkormányzati Hivatal

                                                                                                            Jegyzője

 

Vissza a kategória oldalra

» Roma Kultúra Világnapja - Sztojka József "KÉK AZ ÉG" kiállítása | 2018. 02. 14.

» Bük Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának társadalmasítása | 2018. 02. 13.

» Pályázat pénzügyi előadói munkakörre | 2018. 02. 12.

» Meghívó KÖZMEGHALLGATÁSRA | 2018. 01. 19.

» A helyi buszközlekedés 2018. évi menetrendje | 2018. 01. 02.

» A bérlakás rendelet módosításának társadalmasítása | 2018. 01. 02.

» Archívum

Bükfürdőn Európa egyik legismertebb és az ország második legnagyobb gyógy-, strand- és élményfürdője, legmodernebb szaunavilága és különleges Medical Wellness Centruma várja Önt, mely minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. A 14 hektáron fekvő fürdő igazi fürdőkomplexum, 32 medencével, több mint 5200 m2 vízfelülettel várja a gyógyulni, pihenni, feltöltődni, fürdőzni vágyókat.

» TOVÁBBI HÍREK A FÜRDŐRŐL
Szolgáltatók
Büki időjárás
MA 02.20.
Holnap 02.21.
H.Után 02.22.
» Részletes időjárás
Valuta árfolyamok
» További árfolyamok Befektetési lehetőségek Büki közvilágítás hiba bejelentése
Hírlevél
Amennyiben szeretne naprakész lenni városunk mindennapjaiból, iratkozzon fel hírlevelünkre az alábbi űrlap segítségével.
Szavazás
A legutóbbi szavazás eredménye:

Hogy tetszik Önnek a megújult Bük.hu?Eredmények
Bük város a Facebook-on